Lau Poloaiga Galue


o le taimi nei avanoa lau taavale.

Faaauau suesuega iinei.